Automatyka przemysłowaHome
Nasza oferta Nowości Formularz kontaktowy Formularz zamówienia Poradniki Katalogi i programy Informacje o firmie English version MenuMenu

   Oferta > Separatory i przetworniki sygnałowe > 4÷20mA / 4÷20mA


Separatory i przetworniki sygnałowe 4÷20mA / 4÷20mA


Przetwornik T924s


Przetwornik T924s Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.1
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • zasilanie z wyjściowej pętli prądowej
 • spadek napięcia na wejściu <1.7V
 • spadek napięcia na wyjściu: 10÷36V
 • obudowy o szer. 6.2 lub 7mm

T924sKarta katalogowa

Wyjście przetwornika stanowi pasywne źródło prądu (zmieniające rezystancję aby regulować przepływ prądu i wykorzystujące część prądu do zasilania). Przetwornik T924s nie posiada wbudowanej przetwornicy przekazującej energię z wyjścia do części wejściowej, nie może więc być źródłem jakichkolwiek zakłóceń elektromagnetycznych, czy też szumów przedostających się na linie sygnałowe. Część wejściowa przetwornika czerpie energię z wejściowego sygnału 4÷20mA powodując spadek napięcia 1.7V przy wartości sygnału równej 20mA co obrazuje poniższy wykres.

T924s

Rezystancja wejściowa w standardowych rozwiązaniach wynosi ok. 50Ω co, jak łatwo obliczyć, wywołuje spadek napięcia rzędu 1V dla 20mA. Przetwornik T924s wykorzystuje do pomiaru prądu wejściowego rezystor 10Ω a pozostałe kilka mW mocy pobranej z sygnału zużywa na zasilanie. Mimo to, zaczynając od poziomu ok. 1.5mA sygnał wejściowy jest poprawnie odtwarzany na wyjściu. Jak wszystkie nasze przetworniki, T924s jest również wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Sposób podłączenia przetwornika:

T924s

UWAGA: Separatory T924s dostępne są w dwóch wykonaniach - z zaciskami śrubowymi (T924s-1) i zaciskami sprężynowymi (T924s-2). Przy zamawianiu należy podać pełny symbol.

Separator T924sp


Separator T924sp Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.1
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • rezystancja obciążenia (RL) < 750Ω
 • spadek napięcia na separatorze: 3.1V
 • obudowa nalistwowa 6.2mm
T924spKarta katalogowa

Separator, wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
W przeciwieństwie do wielu innych separatorów tego typu, T924sp jest wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe ograniczające prąd wejściowy do ok. 25mA.

T924spSeparator T924P


Separator T924P Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.1
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • rezystancja obciążenia (RL) < 750Ω
 • spadek napięcia na separatorze: 1.8V
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm
T924PKarta katalogowa

Separator, wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora jest niewielka i przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
Separator przetwarza prądy praktycznie od zera do ok. 25mA (ograniczenie wewnętrzne).

T924PSeparator T924P3


Separator T924p3 Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 3 kanały 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.05
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • rezystancja obciążenia (RL) < 750Ω
 • spadek napięcia na separatorze: 3.1V
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 12.5mm
T924PKarta katalogowa

Każdy z trzech kanałów działa podobnie jak przedstawiony powyżej separator T924P - wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora jest niewielka i przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
Separator przetwarza prądy praktycznie od zera do ok. 25mA (ograniczenie wewnętrzne).
Separator T924PS


Separator T924PS Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.15
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • rezystancja obciążenia (RL) < 750Ω
 • spadek napięcia na separatorze: 2.5V
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm

T924PSKarta katalogowa

Separator T924PS jest transformatorem prądu stałego przekazującym energię z wyjścia do podłączonego do wejścia przetwornika dwuprzewodowego, zachowując przy tym na wyjściu wartość prądu wymuszoną przez ten przetwornik. Działa więc jak prawdziwy separator - jest włączany w linię dwuprzewodową pomiędzy przetwornik a zasilanie wprowadzając izolację galwaniczną a jednocześnie pozwalając na przekaz energii z wyjścia na wejście. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności obciążenia RL. Napięcie jakie pozostaje do dyspozycji przetwornika podłączonego na wejściu jest równe napięciu zasilania (na wyjściu separatora) pomniejszonego o spadki napięcia na obciążeniu (RL) i na separatorze.

T924P

Separator przetwarza prądy praktycznie od zera do ok. 25mA (gdzie włącza się zabezpieczenie nadprądowe).
Przetwornik T823, T824 (T724)


Przetwornik T823, T824 (T724) Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.1 (T724, T824) lub 0.2 (T823)
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • rezystancja wejściowa: 50Ω
 • rezystancja obciążenia: < 450Ω
 • zasilanie: 18÷30V
 • pobór prądu (Iwy=25mA): 45 mA
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm

T824Karta katalogowa

Przetwornik T724 jest ekonomiczną wersją przetwornika T824. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi.

T824Przetwornik T863


Przetwornik T863 Przetworniki 4-20mA/0-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA (lub 0÷20 mA)
 • klasa dokładności: 0.1 lub 0.2
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • zasilanie od strony wejścia (18÷30V)
 • rezystancja wejściowa: 50Ω
 • rezystancja obciążenia: < 450Ω
 • pobór prądu (Iwy=20mA): 60 mA
 • uniwersalna obudowa nalistwowa
 • szerokość 22.5mm

T863Karta katalogowa

Przetwornik jest zasilany od strony wejścia z aktywnym wyjściem prądowym. Błąd przetwarzania, w zależności od wersji wykonania, nie przekracza 0.1% lub 0.2%.
Sposób podłączenia przetwornika:

T863Przetwornik T923, T924 (T624)


Przetwornik T923, T924 (T624) Przetworniki 4-20mA/4-20mA
 • 4÷20 mA / 4÷20 mA
 • klasa dokładności: 0.1 (T924, T624) lub 0.2 (T923)
 • izolacja galwaniczna: 2 kV
 • rezystancja wejściowa: 50Ω
 • zasilanie z wyjściowej pętli prądowej
 • spadek napięcia na wyjściu: 15÷36V
 • uniwersalna obudowa nalistwowa
 • szerokość 22.5mm

T924Karta katalogowa

Przetwornik T624 jest ekonomiczną wersją przetwornika T924. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi.

T924TopPoczątek strony    WsteczWstecz            Copyright © 1999- by CCIBA®